YEAREND TOP 20 SONGS | 2017


Continue reading “YEAREND TOP 20 SONGS | 2017”

Iiiyak ko na lahat ngayon


Continue reading “Iiiyak ko na lahat ngayon”

Kailan kaya?


Continue reading “Kailan kaya?”

Plot Twist ng 2017


Continue reading “Plot Twist ng 2017”


Ang liit lang ng mundo namin, pero ilang beses man kaming pagtagpuin ng tadhana, all this time, wala akong ibang ginawa kundi ang umiwas at makuntento na lang na pagmasdan siya mula sa malayo.

Real World Hanash


Continue reading “Real World Hanash”