Monthly Archives: Dec 2017

YEAREND TOP 20 SONGS | 2017


Posted in ARTICLES, SHORTS | 1 Comment

Iiiyak ko na lahat ngayon


Posted in Categorized, KALANDIAN | Leave a comment

Kailan kaya?


Posted in Categorized, KALANDIAN | Leave a comment

Plot Twist ng 2017


Posted in HANASH! | 7 Comments


Ang liit lang ng mundo namin, pero ilang beses man kaming pagtagpuin ng tadhana, all this time, wala akong ibang ginawa kundi ang umiwas at makuntento na lang na pagmasdan siya mula sa malayo.

Posted in KALANDIAN, SHORTS | Leave a comment

Real World Hanash


Posted in HANASH! | 8 Comments