The 1/6M Experience


(image source) I SAW Pope Francis. I was there at the grounds of Quirino Grandstand last Sunday. I’m proud to say I’ve been blessed to have an experience like this, maybe a once in a lifetime opportunity :> I’ll start with the following: Who? Sinu-sino ang mga nakita ko? Pope Francis, of course (not only … Continue reading The 1/6M Experience

Bakit ba masakit ang pag-ibig?


ITO'Y isang katanungang tila napakadaling sagutin. datapwa, kung talagang pakasusuriin ay napakahirap ihanap ng tumpak na kasagutan sa lahat ng uri ng pangyayari. bago ko ito sagutin ay nararapat munang malaman kung ano ang kahulugan ng pag-ibig. bawat isa’y may kanya-kanyang pakahulugan dito. para sa akin, ang pag-ibig ay katulad ng isang sulong tumanglaw sa … Continue reading Bakit ba masakit ang pag-ibig?