An open letter to my first.


Dear James Dean, First of all, years ago I had plans to write this open letter for you. But it took long time for me to have the guts to do this stuff. Though this is a very 'corny' one, please, bear with me. Written here are the thoughts I've stored in my mind for … Continue reading An open letter to my first.

Throwback 2014: Year End Review


(image source) ITO ANG unang araw ng huling buwan ng taon. Sadyang napakabilis naman ng pagdaan ng mga araw! December na agad, matatapos nanaman ang taon. Sa paglipas ng panahon ay maraming nangyaring magagandang bagay sa akin sa taong ito. Kaya ngayong araw, ako ay nagnilay-nilay. Sinariwa at binalikan ko ang mga masasayang pangyayaring naganap … Continue reading Throwback 2014: Year End Review