Pangangailangan vs. Kagustuhan


Continue reading “Pangangailangan vs. Kagustuhan”

On Love and Marriage


Continue reading “On Love and Marriage”

One year after the catastrophe.


Continue reading “One year after the catastrophe.”

Best News Writer?


Continue reading “Best News Writer?”