Monthly Archives: Apr 2013

Daig mo pa ang isang kisapmata.


Posted in KOLEHIYO | 3 Comments