Somewhere


GUSTO kong magbiyahe patungo sa mga lugar na kaya akong ibalik sa nakaraan (not literally using a time machine or what not) pero gusto kong pumunta sa mga makasaysayang lugar. Mapa-local man or abroad. You know me, i love history really well! Yung mga lugar na nababanggit sa mga history books, gusto ko puntahan lahat. … Continue reading Somewhere